O Agencji

Katolicka Agencja Informacyjna jest drugą co do wielkości agencją religijną w Europie, pierwszą i największą na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Na polskim rynku medialnym stanowi dla dziennikarzy podstawowe źródło informacji o Kościele.

Codzienne serwisy informacyjne KAI, przygotowywane przez dziennikarzy specjalizujących się w tematyce religijnej, docierają za pośrednictwem internetu i przekazu satelitarnego do niemal wszystkich większych redakcji w Polsce. Wykorzystuje je zarówno prasa, jak też rozgłośnie i stacje telewizyjne. Dzięki ponad 50 korespondentom krajowym i zagranicznym wszystkie znaczące w życiu Kościoła wydarzenia odnotowywane są na bieżąco.

Katolicka Agencja Informacyjna jest własnością Konferencji Episkopatu Polski. Powołanie jej w 1993 roku było odpowiedzią na kryzys relacji Kościół-media, jaki nastąpił po przełomie 1989 r. Głównym celem Agencji było i jest przełamywanie bariery milczenia wokół problematyki kościelnej i zagwarantowanie obecności informacji religijnej w strumieniu informacyjnym, jaki dociera każdego dnia do milionów Polaków.

Koncepcja - towarzysząca utworzeniu agencji - wyrastała z założenia, że na coraz bardziej zróżnicowanym rynku medialnym, konieczne jest istnienie instytucji, która w sposób profesjonalny informowałaby media o bieżącej działalności i stanowisku Kościoła, a zarazem prowadziła z nimi dialog.

Kadrę zarządzającą agencji, jak i jej personel, w przeważającej większości stanowią ludzie świeccy.

Katolicka Agencja Informacyjna na trwałe wpisała się w pejzaż medialny w Polsce.

KAI ma ponad 100 odbiorców prasowych, wśród których są redakcje najważniejszych elektronicznych mediów ogólnokrajowych (telewizja i radio) oraz ogólnopolskie gazety codzienne. Serwis KAI stanowi także podstawę informacyjną dla najważniejszych tytułów prasy katolickiej oraz katolickiej radiofonii i telewizji.

KAI prowadzi też typową działalność promocyjną Kościoła w postaci częstych konferencji prasowych i problemowych spotkań dla dziennikarzy. Ważną rolę odgrywają systematycznie organizowane przez Agencję konferencje prasowe, towarzyszące niemal wszystkim istotnym w skali kraju wydarzeniom kościelnym w Polsce. Dzięki temu udało się na trwałe związać z agencją poważną grupę dziennikarzy zajmujących się problematyką religijną w najbardziej opiniotwórczych polskich mediach. Są oni systematycznie - niejako z pierwszego źrodła - informowani o stanowisku Kościoła w określonych sprawach.

Owocuje to coraz bardziej wiarygodnym przedstawianiem w mass-mediach autentycznego stanowiska Kościoła, w sposób wolny od różnorodnych uprzedzeń bądź stereotypowych schematów myślenia. Tak więc działalność KAI w dużej mierze wpłynęła na zmianę sposobu przedstawiania Kościoła i jego stanowiska w ogólnym strumieniu informacyjnym docierających do każdego obywatela.

Prócz serwisu agencyjnego KAI prowadzi również stronę eKAI.pl - nowoczesny portal ukazujący Kościół żywy, reagujący na sprawy dotyczące wierzących, relacjonujący ich uczestnictwo w ważnych wydarzeniach, jednocześnie opiniotwórczy i zaangażowany w społeczną dyskusję. eKAI.pl należy do najchętniej odwiedzanych w polskim Internecie religijnym, jednocześnie to skuteczny kanał reklamowy.

KAI jest także wydawcą Internetowego Dziennika Katolickiego. To jedyny w Polsce tego typu internetowy magazyn o tematyce religijnej, wysyłany w prenumeracie na adres poczty elektronicznej. Edycja poranna zawiera przegląd prasy ogólnopolskiej pod kątem informacji o Kościele, zaś wydanie wieczorne to przegląd najważniejszych wydarzeń z życia Kościoła mijającego dnia.