Kontakt

Katolicka Agencja Informacyjna Sp. z o.o.

Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa

NIP: 527-00-25-739

Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XII Wydział Rejestrowy, numer KRS: 0000082398

Kapitał Zakładowy: 500.000,00 PLN

Sekretariat

Czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-16.00
tel.: +48 22 635 77 18, 22 530 49 75; e-mail: sekretariat@ekai.pl

Dziennikarze

e-mail: info@ekai.pl

Dział Marketingu i Sprzedaży

Czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-16.00
tel.: +48 22 838 80 63, 22 530 49 76; e-mail: prenumerata@ekai.pl, marketing@ekai.pl

BANK PEKAO S.A. Konto PLN – 83 1240 2034 1111 0010 0054 8635;
Konto EURO – 44 1240 2034 1978 0010 0356 9053, SWIFT: PKOPPLPW IBAN: PL