Serwis agencyjny
Czwartek, 5 października 2023 
1:54
Czwartek, 5 października 2023 
1:54

Zakopane: rozpoczęły się rekolekcje kapelanów Ordynariatu Polowego

15 dni temu Zakopane wtorek, 19 września 2023 9:24

Mszą św. z konferencją bp. Artura Ważnego, biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej rozpoczęli doroczne rekolekcje kapelani Ordynariatu Polowego. W rekolekcjach, odbywających się w Centrum Formacyjno-Szkoleniowym „Księżówka” w Zakopanem, bierze udział 120 księży kapelanów Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa oraz księży emerytów inkardynowanych do diecezji polowej.

Rekolekcje rozpoczęły się hymnem do Ducha Świętego. Biskup polowy Wiesław Lechowicz przedstawił tegorocznego rekolekcjonistę, bp. Artura Ważnego, podkreślając jego doświadczenie duszpasterskie pracy w instytucjach diecezji tarnowskiej oraz działalność rekolekcyjną.

W kazaniu bp Ważny przywołał motyw ręki Boga w Piśmie św. Nawiązując do wizji proroka Ezechiela zachęcał, aby w codziennych doświadczeniach, także trudnych, odkrywać prawdę, że „ręka Pana jest z nami”. Przytoczył historię Marka Franczaka, syna najdłużej ukrywającego się żołnierza niezłomnego, Józefa Franczaka. – Syn nie widział nigdy twarzy swojego ojca. Ojciec, ukrywając się w pobliżu domu, ze względów bezpieczeństwa nie chciał pokazać twarzy. Pewnego dnia, dzięki matce, został przytulony przez ojca, który ukrył się za snopkiem słomy i zza snopka wyciągnął swoje ręce, tuląc mocno dziecko. – Te ręce szukały chłopca. Ich dotyk towarzyszył Markowi Franczakowi przez całe życie. Podobnie czyni Bóg – mówił bp Ważny – przytula nas przez ręce Swego Syna i obecność Ducha Świętego.

Bp Artur Ważny zachęcał uczestników rekolekcji, aby pamięcią wrócili do momentu, w którym w czasie święceń kapłańskich, Bóg, poprzez biskupa położył na nich swe ręce. Zachęcał też, aby obudzić w sobie świadomość, że kapłan jest wybrany, że jest konsekrowany w Chrystusie.

W programie rekolekcji każdego dnia znajdują się cztery konferencje połączone z modlitwą brewiarzową, Msza św., nieszpory, a także dodatkowe nabożeństwa takie jak: Apel Jasnogórski, koronka do Miłosierdzia Bożego oraz Droga Krzyżowa. Rekolekcje pod kierunkiem bp. Artura Ważnego potrwają do 21 września. Będą też także okazją do spotkań różnych gremiów Ordynariatu Polowego, w tym spotkań dekanalnych. Zaplanowano czas na wędrówkę po szlakach tatrzańskich. Księża kapelani będą mieli także możliwość indywidualnych rozmów z biskupem polowym Wiesławem Lechowiczem. Na zakończenie rekolekcji odbędzie się odprawa pod przewodnictwem ordynariusza wojskowego.

kos / Zakopane

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 19 września 2023
Wydawca: KAI;
Red. Naczelny: Marcin Przeciszewski

Twitter - śledź nas