Serwis agencyjny
Czwartek, 5 października 2023 
1:44
Czwartek, 5 października 2023 
1:44

Poznań: Msza święta z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa abp Stanisława Gądeckiego

3 miesiące temu Poznań sobota, 10 czerwca 2023 13:21

„Zostać kapłanem to znaczy mieć udział w ofierze życia Chrystusa, być człowiekiem poświęcenia, człowiekiem, który nie chce niczego dla siebie, lecz wszystko dla Boga i bliźnich ze względu na Boga” – powiedział jubilat abp Stanisław Gądecki podczas Mszy świętej w katedrze w Poznaniu z okazji 50. rocznicy święceń kapłańskich. Homilię wygłosił abp Marek Jędraszewski. Telegram z życzeniami dla jubilata przesłał papież Franciszek.

Na początku Mszy bp Grzegorz Balcerek podziękował metropolicie poznańskiemu za jego służbę Kościołowi i przekazał w imieniu kapłanów archidiecezji prezent – ofiarę na budowę Centrum Rehabilitacji Duchowej i Psychologicznej leczeniu dzieci i żołnierzy leczonych z powodu traumy wojennej w Chmielnickim na Ukrainie.

Homilię wygłosił abp Marek Jędraszewski, który poświęcił ją powołaniu kapłańskiemu. „Tajemnica powołania to jest tajemnica Boga, który woła i tajemnica tego, który odpowiada” – zaznaczył.

Metropolita krakowski przypomniał słowa Chrystusa, który otwarcie przepowiadał uczniom, że podążanie za Chrystusem wiąże się z cierpieniem: „Jeśli mnie prześladowali, to i was będą prześladować”. Podkreślił, że na krwi męczenników zbudowany jest Kościół poznański, począwszy od św. Wojciecha aż do męczenników II wojny światowej, zwłaszcza księży archidiecezji, którzy zginęli w Dachau.

Przywołał słowa papieża Jana Pawła II wypowiedziane w Lubaczowie podczas pielgrzymki w 1991 roku, podsumowujące PRL: „Czuliśmy się obcymi we własnej Ojczyźnie. Doświadczaliśmy tego przez kilkadziesiąt lat. Doświadczyliśmy tego wielkiego katolickiego getta, getta na miarę narodu. I chodzi o to, by tak tworzyć prawo i tworzyć przestrzenie wolności, aby nikt nie mógł czuć się obcym we własnej Ojczyźnie”.

Arcybiskup Jędraszewski powiedział, że cały wysiłek pasterzy, na czele z kard. Stefanem Wyszyńskim, dążył do tego, żeby łamać mury getta: „Nie dać się zamknąć, głosić Ewangelię w porę i nie w porę, zaprowadzać rzeczywistość Bożą. Niełatwe to było w czasach, kiedy panowała oficjalna doktryna wprowadzana przez państwo, kiedy trwała wyraźna konfrontacja z Kościołem i jego nauczaniem, właśnie w okresie przeżywania przez Kościół, przez polski naród, tysiąclecia swego chrztu. I w ten wielki proces łamania murów getta, w tę gotowość, by przyjść do Chrystusa i podążać za nim, włączył się alumn Stanisław Gądecki”.

Metropolita przypominając sylwetkę jubilata przywołał dewizę, którą wybrał on rozpoczynając posługę biskupią: "Opere et Veritate”, czyli „Czynem i prawdą”.

„Być z prawdy to znaczy być zatroskanym o to, by nie było rozdźwięku między słowem a życiem” – podsumowywał abp Jędraszewski i zaznaczył, że posługa kapłańska wiąże się z gotowością przyjęcia trudów i cierpień dla Chrystusa.

Abp Marek Jędraszewski przywołał też wskazówki papieża Benedykta: „Kapłan winien utrzymywać świat w stanie wrażliwości na Boga, winien stać wyprostowany wobec prądów epoki, nieugięty w prawdzie, nieugięty w służbie dobru. Stanie w obliczu Pana musi w najgłębszym znaczeniu oznaczać także gotowość do obarczenia się przed Panem sprawami ludzi, podobnie jak i On obarcza się sprawami nas wszystkich wobec Ojca. Musi być prawy i nieustraszony, gotowy znieść dla Pana także zniewagi”.

Mszy świętej w katedrze poznańskiej przewodniczył jubilat abp Stanisław Gądecki, który na zakończenie Mszy św., dziękując za dar 50 lat kapłaństwa, powiedział: „Jubileusz kapłaństwa to czas dziękczynienia, ale z drugiej strony to czas rozrachunku z przeszłością. Zostać kapłanem to znaczy mieć udział w ofierze życia Chrystusa, być człowiekiem poświęcenia, człowiekiem, który nie chce niczego dla siebie, lecz wszystko dla Boga i bliźnich ze względu na Boga”.

W Eucharystii wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i środowiska naukowego oraz licznie zgromadzeni duchowni i wierni świeccy.

Abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski obchodził 9 czerwca złoty jubileusz swoich święceń kapłańskich. Przed pięćdziesięciu laty, 9 czerwca 1973 roku, został wyświęcony na kapłana przez bł. Stefana Wyszyńskiego w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie.

gie / Poznań

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 10 czerwca 2023
Wydawca: KAI;
Red. Naczelny: Marcin Przeciszewski

Twitter - śledź nas